Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

a „DIG-BUILD” Kft.  „Kismosoda Nyereményjáték” nyereményjátékához

 1. A Nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a „DIG-BUILD” Kft. (székhely: 5700 Gyula, Nagyváradi út 64.)(a  továbbiakban: „Szervező”).

 1. A Játékban résztvevő személyek
 2. A Játékban valamennyi 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki az 5. pontban foglaltak szerint nevez a játékra.
 3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező („DIG-BUILD Kft.”) tulajdonosai, alkalmazottai, illetve mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
 1. Részvételi feltételek

A Játékban részt vevők (a továbbiakban: „Játékosok”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt.

A Játékosok a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját.

A Szervező a jelen Részvételi szabályzattal tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékot kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le, ideértve a 6. pont szerinti nyereménynek a Játékhoz való biztosítását is. 

A játékkiírást a „DIG-BUILD” Kft. a honlapján (https://tisztamegoldas.hu) tesszük és a 5700 Gyula, Nagyváradi út 64. sz. telephelyén (továbbiakban: helyszín) teszi közzé.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az 5000.- forintot meghaladó vásárlása esetén kapott kuponnal:

 1. a helyszínen regisztráljon a versenyre papír alapon, vagy
 2. regisztráljon a https://tisztamegoldas.hu/novemberi-akcio/ felületen.
 1. A Játék időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre és a játékra 2021.11.24. 08:00 órától 2021.12.05. 24:00 óráig  van lehetősége.

 1. Sorsolás, nyertesek kihirdetése

A játékososok sorszámot kapnak. A nyeremény sorsolására 2021. 12. 06-án kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók sorszáma közül a www.random.org oldalon található véletlenszám generátor segítségével kerül sor. A sorsolást a Szervező székhelyén bonyolítja le.

A Szervező a sorsoláskor 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező a nyertesekkel a megadott elérhetőségükön (e-mail, telefonszám) keresztül veszi fel a kapcsolatot közvetlenül a sorsolást követően.  

 1. A nyeremények

5.500 Ft értékű tisztító csomag + 20 nm2 ablakfelület tisztítása a nyertes házában, előre egyeztetett időpontban. A nyeremény készpénzre nem váltható!

 1. A nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének érdekében a Szervező keresi meg a nyertest és egyezteti az ajándékcsomag átvételét és az ablaktisztítás időpontját és helyét.

 Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap.

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

 1. Adózási kérdések és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékosokat terhelik.

 1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a „DIG-BUILD” Kft. https://tisztamegoldas.hu weboldalon.

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: e-mail: digbuild@digbuild.hu,

telefon: +36-66-646 638 vagy  személyesen az információs pultnál nyitvatartási időben minden nap 10.00-15.00 óra között az 5700 Gyula, Nagyváradi út 64. szám földszintjén.

 1. Egyéb rendelkezések
 • A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt a Szervező azonnal közzéteszi a weboldalán.
 • Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. b) pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak értékét) visszakövetelheti.
 • A hirdetésekben szereplő nyeremények képei csak illusztrációk.
 • A Játékban a Játékosnak olyan elérhetőséget kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
 • A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
 • A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
Scroll to Top